Den professionelle innovationsplatform!

Et cloudbaseret værktøj der effektiviserer innovationsarbejdet, fra grøn omstilling til stræben efter en ny Game Changer.

Støtte til styring, kreativ ideudfoldelse og individuel kompetenceudvikling.

Oquam ?

Navnet “O quam” er latin og betyder “hvordan”. At stille spørgsmålet “hvordan” er en af grundteknikerne i innovationsarbejdet.

.

Fra idesøgende til future-Fit

Oquam’s digitale innovationsværktøj hjælper med at strukturere og effektivisere innovationsarbejdet i dagligdagen. Gennem praktisk arbejde, støttet af mikro-læringsfunktioner, udvikles medarbejdernes innovationskompetencer.

Værktøjet understøtter udviklingen af en professionel innovationsfunktion og forankring af en innovationskultur.  Et værktøj der ikke blot hjælper med at holde styr på tilfældige ideer – men hjælper brugerne med at videreudvikle ideerne og skabe en organisation der er “Future-Fit”.

Fra idejagt til målrettet at dyrke og høste ideer

Vi uddanner mennesker og organisationer i at forbedre deres innovationskapacitet.  Da innovation indeholder mange elementer, og tilgås forskelligt afhængig af den enkelte persons situation og organisatoriske tilhørsforhold, er det nødvendigt med en adaptiv læringsmetodik. Vores tilgang bygger på edutech, gamification og growth-mindset tankegangen.

Innovation – en strategisk funktion

Vi lever i en innovationsøkonomi hvor vi hele tiden udfordres til at finde på noget nyt, gøre noget andet. Innovation har udviklet sig fra et begreb til et fag, en funktion, en personlig kompetence med fagsprog, metoder og værktøjer, der skal kunne mestres på flere niveauer i organisationen.

Efter i mange år at have faciliteret innovationsarbejde er det vores erfaring, at virksomheder og organisationer har et stort uudnyttet innovations-potentiale. De fleste ved hvad innovation er, og at det er nøglen til en berettigelse i fremtiden, men mangler nøglen til at aktivere de kreative potentialer i praksis.

Det vi kan hjælpe jer med

Vi leverer rådgivning, faciliterer processer og undervisningsforløb. Ydelser der løbende digitaliseres og integreres i vores software – en cloudbaseret abonnementsservice

Innovation er udvikling.
Tag fat på fremtidens ideer nu!