Innovations standarden: ISO 56000

Intro

Standarder anvendes inden for flere ledelsesområder, – feks. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og it-sikkerhed. Områder hvor der ønskes, eller måske endda kræves, en vis grad af professionalisering.  Det gælder også innovationsområdet. Her vokser interessen for at udvikle og professionalisere innovation som en strategisk organisationskompetence. Som inspiration til innovationsledelsen er ISO 56000 serien et godt redskab. Den er delvist udviklet og opdateres løbende.

Nedenstående citat fra ISO56002-Practical handbook, rammesætter det egentlig ret godt:

Innovation is widely recognized as being a key factor in driving economic growth, development of society and increased well-being. Despite good intentions and successful pilots, organizations often struggle to make innovation an enduring and sustainable part of their business.

If you have…
• generated ideas through creativity sessions, design thinking, or online inventiveness and want to take them to the next level;
• struggled to commercialize ideas that your team has generated;
• recently taken up responsibility for innovation and wondered where to start;
• identified a need to fundamentally transform your organization; or
• a drive to simply do things differently.

… and you want to…
• be confident that you’re solving the right problems;
• generate solutions that will disrupt your market;
• build confidence in your ability to manage innovation; or
• avoid some of the common innovation pitfalls.

….then you should consider taking a formalized and systemic approach to delivering innovation.

Taliz understøtter ISO 56000 standarden

Oquams innovationssystem Taliz er en it-platform der er designet til at understøtte innovationsstandarden. Her adresseres både de operationelle innovationsprocesser og de strategiske opgaver. Taliz understøtter indsamling af viden (forslag og observationer). Den guider gennem kreativ og systematisk ideudvikling, foruden styring af innovationsindsatsen og sikring af alignment til organisationen overordnede udviklingsstrategi.
Oquams konsulenter kan også hjælpe med at operationalisere standarden. Vi underviser i standarden – bl.a. på innovationsledelses kurser (på Teknologisk Institut) og har gennem mange år gennemført innovationsprocesser i praksis – for offentlige og private organisationer.

Kan innovation følge en standard?

En standard fungerer som et paradigme der kan anvendes som grundlag for at fastlægge den måde man vil arbejde på i en organisation. Hvordan skal der feks. arbejdes med innovation på et strategisk niveau, i den daglige drift og i dedikerede dele af organisationen hvor processer, kompetencer og værktøjer skal gå op i en højere enhed?

Det handler således om, med inspiration fra standarden, at skabe rum for viden indsamling, systematiske analyser, kortslutning af viden, facilitering af kreative processer, udvikling mv.

Kan standarden skabe værdi?

Innovations standarden kan bidrage til at der skabes sammenhæng i innovationsindsatsen, og at organisationens ressourcer prioriteres på et oplyst grundlag. Men der skal også motiveres og involveres medarbejdere, så innovationskompetencer og -kultur udvikles og resultaterne kan realiseres. Det gælder både ved eksekvering af de mange små forbedringer og ved facilitering af større gennembrud.

Standardens værdi ligger i at den giver inspiration til hvordan ledelse og medarbejdere kan arbejde systematisk med innovation, og afledt heraf – flere og bedre ideer. Endelig kan arbejdet med standarden fremme interessen fra innovative investorer, offentlige tilskudsgivere og innovative partnerskaber.

Historien bag Innovations standarden

ISO-standarden er skabt på basis af både empiri (best practice) og akademisk indsigt. Den er lavet som en opskriftsbog til at støtte opbygningen af en innovativ organisation. Historisk blev de første linjer skrevet omkring 2008, bl.a. med afsæt i arbejder på DTU og et fokus på ”Ny Nordisk Innovation”. En europæiske standard (CEN 16555) blev efterfølgende påbegyndt med bidrag fra forskere og virksomheder fra 15 europæiske lande. Formen blev en ”Guidance”-standard i modsætning til en ”Requirements”-standard, som der kan certificeres efter (a la ISO 9001). Den første CEN-standard udkom i 2013. I de følgende år fik den større udbredelse i Europa og der blev startet en arbejdsgruppe op under International Organization for Standardization (ISO). Resultatet blev den første ISO innovationsstandard der blev udgivet i 2019.  I dette arbejde deltog repræsentanter fra 50 lande og organisationer som f.eks. OECD, WIPO, EPO, World Bank, WTO, etc. Standarden er nu på vej til at blive internationalt udbredt. Den er skrevet ud fra samme skabelon som øvrige ISO-standarder, men stadig med et tydeligt aftryk fra nordisk innovationskultur.

Hvem kan bruge standarden?

Det kan alle der gerne vil forbedre deres innovationsledelse!
Standarden har ikke en tilgang med: ”Sådan SKAL man gøre” men derimod: ”Disse her tiltag bør du prioritere mellem”.  For at få det fulde udbytte af en prioritering og efterfølgende implementering skal der arbejdes en del med standarden. Der ER nemlig mange aspekter og muligheder at arbejde med for en innovativ organisation.  Og ja, vi skriver ”Organisation” og ikke virksomhed eller andet. Det skyldes at standarden er rettet mod alle slags organisationer i alle størrelser. Det være sig virksomheder, kommunale/statslige organisationer, NGOér etc.

Nogle af kapitlerne i standarden vil derfor være mere eller mindre relevante for specifikke organisationer, men som alt andet i standarden er dette en del af udvælgelsen og tilpasningen til den specifikke organisation og dens øjeblikkelige status og strategi.

Hvad indeholder Innovations standarden?

Arbejdet med standarden pågår løbende og er pt i en overgangsfase mellem at være en europæisk (CEN/TS/EN) standard og en international ISO-standard. Derfor består den i øjeblikket af både CEN og ISO-kapitler. Planen er at der udgives kapitlerne ISO56000 til og med ISO56010.  Disse indeholder kort:

 • ISO 56000: Innovation management — Fundamentals and vocabulary
  Ordforklaring, som har definitioner af nogle af de termer der bruges i resten af standarden, bl.a. innovation, innovations vision, strategi etc.
 • ISO 56001: Innovation management system — Requirements
  Endnu ikke udkommet og der findes ikke en tilsvarende CEN-version.
 • ISO 56002: Innovation management system — Guidance
  Den overordnede ”paraply”. Indeholder Innovations politik, vision og strategi, ressource allokering, ledelse, ansvarsområder, planlægning, support og operation.

Kapitlerne ISO 56003 til 56008 er rettet mod specifikke områder, hvor den enkelte organisation skal tage stilling til: I hvor høj grad er disse områder er gældende for netop dem? – og i givet fald i hvilken prioriteringsorden?

 • ISO 56003: Tools and methods for innovation partnership — Guidance
  Partnerskaber og samarbejde; partnervalg, begrundelse for, ønsker til og mål med samarbejdet.
 • ISO 56004: Innovation Management Assessment — Guidance
  Evaluering og forbedring. For at kunne forbedre noget, er det vigtigt at kende udgangspunktet og de parametre der skal måles på. Opsætning, udførelse og evaluering af resultaterne.
 • ISO 56005: Tools and methods for intellectual property management — Guidance
  Intellectual property management (IPR) er en vigtig del af innovation. Enten for at beskytte sig mod kopiering, men i lige så høj grad for at sikre at man ikke overtræder andres rettigheder. En lidt overset del af IPR i innovation er den mulige inspiration fra eksisterende IPR og det at have en decideret IPR strategi.
 • ISO 56006: Tools and methods for strategic intelligence management — Guidance
  Hvor får vi viden fra? Hvilken viden ønsker vi? Hvordan sorterer og prioriterer vi i viden? Hvem skal bruge denne viden, – og hvornår? Herunder: Hvordan opsætter vi en systematik der kan håndtere viden?
 • ISO 56007: Tools and methods for idea management — Guidance
  Her er vægten på ideer, og hvorledes vi arbejder med den usikkerhed der er forbundet med nye ideer (ide-fremkomst, værditilføjelse, validering). Herunder portefølje styring og kompetence opbygning.
 • ISO 56008: Tools and methods for innovation operation measurements — Guidance
  Er udkommet i første draft version. Her er fokus på måling og evaluering af innovation operations parametrene, baseret på 5 stadier: Identify opportunities, Create concepts, Validate concepts, Develop solutions, Deploy solutions. 

Som noget nyt er der lavet to hjælpe “bøger” i serien:

 • ISO 56002 – Innovation managemant system – An practical handbook.
  Indeholder forklarende eksempler på de forskellige afsnit i ISO 56002
 • ISO 56010: Innovation management – Illustrative examples of ISO 56000
  Er udkommet i første draft version. Den indeholder en stribe cases til at  illustrere de forskellige innovations aspekter.
Få hjælp til Innovations standarden

Oquam Aps kan hjælpe med at forstå og anvende standarden. Kontakt os gerne og hør nærmere om kursusmuligheder og rådgivning. Vores digitale værktøj Taliz understøtter også standarden.

Til Toppen