Vi tilbyder en étdags-workshop der giver ledelse og medarbejdere kompetencer til, at arbejde med organisationens innovationsstrategi ud fra grundelementerne i innovationsstandarden ISO 56000.

Måske kan det lyde lidt tørt og kedeligt,- men det har vi sørget for det ikke er!

Vi har udviklet et sjovt læringsspil, der enkelt og hurtigt gør ledere og nøglemedarbejdere klar til at prioritere ambitioner og visioner i arbejdet med innovationsstrategien.

Med denne workshop bliver I ikke bare i stand til at overskue principper og terminologier i Innovationsstandarden, men også til at bringe jeres viden ind i udviklingen af jeres egen innovationsstrategi. En vigtig del af dagen er jeres faciliterede diskussion af indsatsområder.

Har i en innovationsstrategi?  – Workshop hvor I kan opbygge en, eller forfine en eksisterende.

Fokus for workshoppen er at skabe samtaler og rum til refleksion omkring jeres Innovationsstrategi. I vil blive klædt på til at skabe motivation og medejerskab af beslutningerne blandt medarbejderne, give nye vinkler til Innovationsstrategien.

Workshoppen kan indgå som en overbygning på jeres almindelige strategiproces,-  som optakt til budgetarbejdet, – eller som del af et fagligt leder-/medarbejder-/bestyrelsesseminar. I kan også bruge workshoppen som led i opbygningen af medarbejdernes innovationskompetencer og et skridt på vejen mod at skabe øget innovationskultur i organisationen.

Hos Oquam lægger vi vægt på, at I får opbygget jeres kompetencer, og at I står med reelle resultater når dagen er omme. Vores mangeårige arbejde med at rådgive og undervise virksomhedsledere har vist os, at Innovationsstandarden er et stærkt værktøj til at prioritere og rammesætte mål og indsatser i organisationers innovationsarbejde.

Derfor vil en del af workshoppen afvikles som et læringsspil der gør komplicerede ting lettere at forholde sig til og processen sjovere at være del i. Fagligheden bag spillet tager afsæt i den helt nye Innovationsstandard ISO 5600x serie. Det sikrer at I kommer hele vejen rundt i innovationslandskabet. Spillet udfordrer jeres individuelle prioriteringer og målsætninger for organisationens fornyelse samt jeres forhandlingsevne til at opnå andres accept for jeres valgte prioriteringer.

Workshoppens varighed er 1 dag og kan gennemføres med 4-20 deltagere og faciliteres af os.

Workshoppen tager jer igennem:.

  • Reflektioner omkring de vitale dele af organisationens innovations- strategi, vision og politik.
  • Skaber klarhed omkring prioriteringen af ressourcer og indsatsområder
  • Rammesætte innovationsarbejdet i organisationen som afsæt for innovationsledere.

Programmet for dagen ser således ud: (6 timer )

  • Opstart og introduktion til innovationsbegrebet og Innovationsstandarden
  • Runde 1: Spillet om case-virksomheden “UpKidGo” 
  • Runde 2: Udvælgelse af elementer til egen organisation 

Derefter fælles diskussion og udarbejdelse af oplæg til egen innovationsstrategi ud fra læring i spillet:

  • Innovations- strategi, vision og politik 
  • Indsatsområder 
  • Prioritering 

Nedenfor er et par billedeksempler fra det digitale spil, der er en del af dagen.

Ved hjælp af vores unikke læringsspil gennemfører I kollaborative øvelser, hvor I konfronteres med dilemmaer, der kræver, at I reflekterer over, hvordan I vil allokere ressourcer og prioritere innovationsindsatser.

Spillet bygger på standarden og hjælper jer med at tænke strategisk over jeres fremtidige udviklingsmuligheder. Spillet viser jer et bredt spektre af strategiske udfordringer, som I kan møde, når I skal prioritere jeres innovationsindsatser.

Info

Workshoppen kan afholdes hos jer eller os.
Spil og materialer er på Engelsk, oplæg og facilitering kan være på Dansk eller Engelsk.
Pris for workshop, incl materialer til max 20 personer: 24.500 kr ekskl. moms, rejseomkostninger og eventuel forplejning.

Læs uddybende forklaring om Innovationsstandarden: