Behov for en systematisk tilgang til innovation?

Innovationsplatformen Taliz er et unikt produkt, der styrer og understøtter systematiske og kreative innovationsprocesser.


Procesværktøjerne i Taliz styrker din organisations evne til at generere og udvikle flere og bedre idéer, uanset om du sigter mod kontinuerlige forbedringer, grøn omstilling, eller at blive den næste store ‘game changer’. 


Brug Taliz platformen til at udvikle og skærpe jeres innovationsevne.

Taliz er for den innovationsansvarlige hvad økonomisystemet er for økonomiafdelingen – et specialiseret fagsystem med tråde ud i hele organisationen.

Taliz er et fleksibelt værktøj. Platformen består af to dele: Taliz Collect og Taliz Create

Styrk jeres innovationskraft

Fokusér arbejdet med udvikle jeres idéer. Brug de indbyggede procestrin til at forædle jeres idéer i forløbet fra rammesætning, idéskabelse, kvalificering og udvælgelse.

Innovationsprocesserne er faciliteret med indbygget trænings- og læringsmateriale, templates og innovationsværktøjer, der guider jer igennem processerne.

Høst input i form af idéer, udfordringer og observationer fra hele jeres økosystem.  Brug desuden Taliz Collect til at håndtere dialoger om uddybning, igangsætning og identifikation af koncepter til idéudviklingsforløb. Spot AI-genererede mønstre i det indsamlede materiale.

Håndter jeres innovationsdata

Innovationsplatformen Taliz er udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaring med innovationsprocesser. Taliz er et værktøj skabt til at understøtte alle de vigtigste aspekter ved innovation.

Taliz er et unikt produkt, der giver styringsmæssigt overblik OG understøtter systematiske og kreative processer. Taliz styrker din organisations evne til at generere flere og bedre idéer, uanset om du sigter mod kontinuerlige forbedringer, grøn omstilling, eller at blive næste store ‘game changer’. 

Måske sigter I strategisk mod grøn omstilling? Måske har organisationen allerede en innovationsproces I ønsker at understøtte? Eller ønsker I at få inspiration og guidelines til at forme en proces?

Taliz hjælper jer med at skabe, udvikle og udvælge nye originale koncepter.

Taliz indeholder læringselementer (videoer, pdf´er og læringsspil), templates (fleksible spørgeguider), og innovationsværktøjer (praktiske øvelser som hjælper jer med at brainstorme, validere, udvikle og udvælge). Elementerne i Taliz kan tilvælges og dermed tilpasses jeres ønsker til processen.

Taliz kan anvendes i forbindelse med enkeltstående kampagner eller varige udviklingsinitiativer. Eller I kan bruge Taliz til løbende at opsamle vigtig viden (ideer, behov, udfordringer mv.) med det formål at identificere fokusområder med store potentialer eller de bedste enkeltstående ideer.

Alle virksomheder og organisationer, der har fokus på at skærpe deres konkurrenceevne gennem innovation.

Taliz er udviklet ud fra et ønske om at gøre os undværlige, så din organisation selv kan drive innovationsprocesserne. Man behøver derfor som udgangspunkt ikke at have de store innovationskompetencer i organisationen for at bruge Taliz.

Vi hjælper jer med opsætning og opstart af Taliz, som en del af opstartspakken. Derudover står vi naturligvis til rådighed med vores ekspertise, hvis I har yderligere behov for dette i brugen af Taliz.