Organisationens digitale innovationsværktøj

Taliz hjælper innovationslederen med at mestre innovationsprocessen og styrke organisationens innovationskraft. Letter involveringen af interne og eksterne ressourcer, der kan bidrage med forslag og obersvationer. Støtter specialister og ildsjæle der stræber efter det unikke. Skaber sammenhænge til organisationens forretningsstrategi.

  • Understøtter udviklingen af en organisations innovative adfærd. Det at kunne aktivere organisationen til at indsamle markedsrelevante observationer via kundeanalyser, reklamationer, konkurrentinformation. Håndtere forslag fra medarbejdere, partnere, kunder og kampagneaktiviteter uden samtidig selv at drukne i opgaven og mangel på at give feedback.
    Taliz hjælper til en effektiv organisering af arbejdet og behandling af de indkomne bidrag. Ingen synes det er sjovt at bidrage til fx en idepostkasse der sjældent bliver tømt og hvor man måske aldrig får svar tilbage.
  • Sikrer en professionel og effektiv ideudvikling i praksis, for dem der vil have mere værdi ud af innovationsarbejdet. Når en ”gul” seddel ikke er nok. Når ideerne ligner dem fra sidste år. Når der forventes noget andet. Taliz understøtter ikke alene ideskabelsen, men også det grundlæggende udredningsarbejde og den efterfølgende udvikling af ideen, validering, konceptualisering og præsentation af ideen. Taliz hjælper med at sætter kreative processer i system. Gøre dem målbare.
  • Støtter innovationslederen i at skabe rammer, retning og mål for innovationsarbejdet, og er en hjælp til gradvis opbygning af en professionel innovationsfunktion, der lever op til anbefalingerne i Innovations standard ISO 56000. Taliz er med til at sikre Alignment mellem vision, strategi og det operationelle innovationsarbejde i organisationen. Giver overblik over tilknyttede ressourcer og opnåede resultater i arbejdsprocesserne. Taliz har indbygget lærings-/kompetence App’s der udfordrer og udvikler medarbejdernes innovationskompetencer.

Kontakt os for en demonstration af vores digitale tilbud.