Oquam, Taliz, innovation, ISO 5600X, …… ?

Her kan du læse en række indlæg om “Innovationsbegrebet” og dets udvikling og om hvordan vi i Oquam har operationaliseret begrebet.

Innovations standarden: ISO 56000
ISO 56000

Innovations standarden: ISO 56000

Intro Standarder anvendes inden for flere ledelsesområder, – feks. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og it-sikkerhed. Områder hvor der ønskes, eller måske endda kræves, en vis grad af professionalisering.  Det gælder også innovationsområdet. Her vokser interessen for at udvikle og professionalisere innovation som en strategisk organisationskompetence. Som inspiration til innovationsledelsen er ISO 56000 serien et godt redskab….

Sådan arbejder vi med innovation
Tanker om innovation

Sådan arbejder vi med innovation

Opmærksomheden på innovationsbegrebet har været stærkt stigende over de sidste halvtreds år og innovation er ikke længere kun et makroøkonomisk begreb. Det er også et begreb set inde fra virksomheden i at opnå parathed og evne til at skabe forandring i konkurrence billedet. Det nyeste er, at se innovation som et resultat af komplementere personlige…

Tanker om innovation

Strategisk innovationsfokus

Fra idejagt til målrettet at dyrke og høste ideer Vi uddanner mennesker og organisationer i at forbedre deres innovationskapacitet.  Da innovation indeholder mange elementer, og tilgås forskelligt afhængig af den enkelte persons situation og organisatoriske tilhørsforhold, er det nødvendigt med en adaptiv læringsmetodik. Vores tilgang bygger på edutech, gamification og growth-mindset tankegangen. Innovation – en…

Definition på Innovation?
Tanker om innovation

Definition på Innovation?

Der findes ikke en entydig definition af innovationsbegrebet som Joseph Alois Schumpeter introducerede i bogen The Theory of Economics Development i 1912. Begrebet forandrer sig løbende i takt med den makroøkonomiske udvikling, men definitionerne af begrebet har stadig aner efter Schumpeter her godt 100 år senere. Sammenlign selv Schumpeter’s iagttagelser om innovation med nedenstående definitioner: Innovations Standarden…

Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”
Markedet | Nyheder | Tanker om innovation

Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”

Ordet innovation stammer fra det latinske ord innovatio og betyder ‘fornyelse’ på dansk. Ordet blev relanceret i det moderne sprogbrug sidst i 1800-tallet som et nationaløkonomisk begreb og blev udbredt da den østrigsk-amerikanske økonom Joseph A. Schumpeter i 1912 udgav bogen The Theory of Economics Development. Han benyttede begrebet i forbindelse med økonomiske ligevægtsteorier om konkurrenceforhold. Der…