Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”
| |

Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”

Ordet innovation stammer fra det latinske ord innovatio og betyder ‘fornyelse’ på dansk. Ordet blev relanceret i det moderne sprogbrug sidst i 1800-tallet som et nationaløkonomisk begreb og blev udbredt da den østrigsk-amerikanske økonom Joseph A. Schumpeter i 1912 udgav bogen The Theory of Economics Development. Han benyttede begrebet i forbindelse med økonomiske ligevægtsteorier om konkurrenceforhold. Der…