Strategisk innovationsfokus

Fra idejagt til målrettet at dyrke og høste ideer Vi uddanner mennesker og organisationer i at forbedre deres innovationskapacitet.  Da innovation indeholder mange elementer, og tilgås forskelligt afhængig af den enkelte persons situation og organisatoriske tilhørsforhold, er det nødvendigt med en adaptiv læringsmetodik. Vores tilgang bygger på edutech, gamification og growth-mindset tankegangen. Innovation – en…