Strategisk innovationsfokus

Fra idejagt til målrettet at dyrke og høste ideer

Vi uddanner mennesker og organisationer i at forbedre deres innovationskapacitet.  Da innovation indeholder mange elementer, og tilgås forskelligt afhængig af den enkelte persons situation og organisatoriske tilhørsforhold, er det nødvendigt med en adaptiv læringsmetodik. Vores tilgang bygger på edutech, gamification og growth-mindset tankegangen.

Innovation – en strategisk funktion

Vi lever i en innovationsøkonomi hvor vi hele tiden udfordres til at finde på noget nyt, gøre noget andet. Innovation har udviklet sig fra et begreb til et fag, en funktion, en personlig kompetence med fagsprog, metoder og værktøjer, der skal kunne mestres på flere niveauer i organisationen.

Efter i mange år at have faciliteret innovationsarbejde er det vores erfaring, at virksomheder og organisationer har et stort uudnyttet innovations-potentiale. De fleste ved hvad innovation er, og at det er nøglen til en berettigelse i fremtiden, men mangler nøglen til at aktivere de kreative potentialer i praksis.

Similar Posts