Tænk på en skala gående fra 0 til 100!


Hvor på skalaen vil du placere målet for jeres næste innovationsproces?  

Forestil dig at du placerer ønsket til din kommende innovationsproces på en skala fra 0 til 100, hvor værdien “0” angiver de inkrementelle innovative tiltag (forbedringer af eksisterende produkt som eksempelvis opdatering af en App), og værdien “100” angiver den absolutte radikale innovation (hvor man opfinder helt nyskabende produkter, som eksempelvis som da man opfandt smartphonen).
Skalaen skal forstås abstrakt som en angivelse af hvor forandrende den givne innovation vil være. Radikale innovationer er kendetegnet ved at de ændrer brugernes adfærd og får helt nye markeder til at opstå. Det skal lige bemærkes at radikale innovationer ikke nødvendigvis er bedre end de inkrementelle.

Hvad er jeres ønske for det næste innovationsprojekt?
Hvor på skalaen satte du din finger?

For værdier nederst på skalaen er der generelt gode chancer for succes. Også selvom I måske ikke har den store erfaring eller bruger nogen specielt udvalgte innovationsværktøjer.
Hvis I har erfaring og træning i innovationsprocesser er der gode chancer for succes, selv hvis I går længere op ad skalaen.  For innovation ER en fagdisciplin som kræver viden, træning i særlige værktøjer og et fælles sprog.
Hos Oquam har vi hørt om for mange eksempler med innovationsworkshops, der er endt med ideer på gule sedler på væggen, i et excel ark, eller på et Miro-board.
Hvis intentionen var inkrementel innovation, – altså forbedringer af det eksisterende , – så er der gode chancer for at der nok skal være brugbare ideer imellem sedlerne. De skal blot findes.

Men hvis intentionen er mere radikale innovationstiltag, – så er det måske ikke nok med 50-80 gule sedler på væggen, som vi efterfølgende stemmer om. For vi foreslår og stemmer ofte om noget vi på forhånd kender til, fordi det er svært ved at forestille os nye ting uden for vores erfaringshorisont. Ønsker vi de lidt mere radikale innovationer er der derfor brug for flere og andre innovationsværktøjer, der kan skubbe ideerne i nye retninger.

Vi kan hjælpe jer med innovationsprocesser uanset hvor I er på skalaen.
Hvis dine ønsker ligger et stykke oppe ad skalaen, – og du har brug for hjælp til facilitering, – så tag kontakt til os og hør om mulighederne.
Tag også gerne kontakt hvis du ønsker mere inkrementel innovation.
Få kompetent rådgivning, innovationsværktøjer og undervisning
Vi underviser både i facilitering, innovationsprocesser og innovationsledelse. Bla. på specielt tilpassede kurser og åbne kurser hos IDA og Teknologisk Institut.
Derudover har vi i Oquam udviklet vores innovationsplatform, kaldet Taliz.
Taliz er specielt udviklet til at understøtte innovationsprocesser.