Innovations standarden: ISO 56000

Innovations standarden: ISO 56000

Intro Standarder anvendes inden for flere ledelsesområder, – feks. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og it-sikkerhed. Områder hvor der ønskes, eller måske endda kræves, en vis grad af professionalisering.  Det gælder også innovationsområdet. Her vokser interessen for at udvikle og professionalisere innovation som en strategisk organisationskompetence. Som inspiration til innovationsledelsen er ISO 56000 serien et godt redskab….

Strategisk innovationsfokus

Fra idejagt til målrettet at dyrke og høste ideer Vi uddanner mennesker og organisationer i at forbedre deres innovationskapacitet.  Da innovation indeholder mange elementer, og tilgås forskelligt afhængig af den enkelte persons situation og organisatoriske tilhørsforhold, er det nødvendigt med en adaptiv læringsmetodik. Vores tilgang bygger på edutech, gamification og growth-mindset tankegangen. Innovation – en…

Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”
| |

Innovation – oprindelig makroøkonomisk forståelse af “uorden”

Ordet innovation stammer fra det latinske ord innovatio og betyder ‘fornyelse’ på dansk. Ordet blev relanceret i det moderne sprogbrug sidst i 1800-tallet som et nationaløkonomisk begreb og blev udbredt da den østrigsk-amerikanske økonom Joseph A. Schumpeter i 1912 udgav bogen The Theory of Economics Development. Han benyttede begrebet i forbindelse med økonomiske ligevægtsteorier om konkurrenceforhold. Der…