Sådan arbejder vi med innovation

Opmærksomheden på innovationsbegrebet har været stærkt stigende over de sidste halvtreds år og innovation er ikke længere kun et makroøkonomisk begreb.

Det er også et begreb set inde fra virksomheden i at opnå parathed og evne til at skabe forandring i konkurrence billedet.

Det nyeste er, at se innovation som et resultat af komplementere personlige kompetencer der kan læres, trænes og forfines og derved skabe en innovativ kultur der er parat til at agere i en uklar fremtid – en organisation der ikke bare er forandringsparat men Future fit!

I takt med innovationsbegrebets udvikling er innovations-ledelses disciplinen blevet kompleks og udfordrende. Ved at læse den relative nye Innovations Standard ISO 56002 med dens mange kapitler og gode anbefalinger fås et godt afsæt til at forstå denne kompleksitet, dybde og bredde i disciplinen. Her anskues innovationsarbejdet ikke kun som en isoleret udviklingsopgave, men ses som opbygningen af en integreret innovationsfunktion i virksomheden – tilsvarende virksomheders økonomi- og markedsføringsfunktioner- med tilhørende metoder, specialer og værktøjer. Det udfordrer virksomhedernes nuværende måde at tænke innovation på og det stiller store krav til de innovationsledere der skal opbygge og navigere i det faglige innovationsfelt.

Innovationsarbejdet favner tre nøgleord: Proces, kompetence og ramme. Proces dækker over metoder, værktøjer der leder frem til den ønskede forandring og nyskabelse. Kompetence dækker over viden, egenskaber og innovative evner der gør at der kommer noget kvalitet ud af processen. Ramme dækker over motiverende og visionær Leadership egenskaber og supporterende management discipliner der sikrer en innovativ kultur og at ressourcerne er til rådighed. Rammer der motiverer deltagerne til at yde deres bedste i en for dem hensigtsmæssig proces. Når Innovationsdirigenten får de tre nøgleordsfunktioner til at svinge i takt, har innovationen gode vilkår i organisationen.

I Oquam understøtter vi den brede helhedsbetragtning af innovationsbegrebet fra Innovations Standarden og vores mission er at udvikle digitale innovationsværktøjer der integrerer de tre discipliner proces, kompetence, ramme med målet om at gøre virksomhederne bedre og mere effektive til at arbejde med innovation i praksis.

Similar Posts

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *